• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็น Team ได้
 • เข้าใจเรื่อง UI ของ Website และ Mobile
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experienced in online agency
 • Good technical skills required, understanding
 • Excellent visual and user interface (UI) design

12 hours ago

 

Applied
 • 1-3 year of working experience in graphic
 • Strong and proven skill in related applications
 • Understanding typography, information design

12 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์
 • ออกแบบของส่งเสริมการขาย เช่น Mascot
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • UX, UI, Graphic design, Web design
 • e-commerce design
 • BI (Brand Identity) design

28-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree any related field
 • Have experience as web designer or web director

28-Mar-17

 

Applied
 • UI designer with strong portfolio
 • CSS expert
 • Great salary and benefits

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

27-Mar-17

 

Applied
 • agile environment
 • Up-to-date knowledge on UI trends
 • Strong UI/UX skills

24-Mar-17

 

Applied
 • Only Myanmer Nationality, 23-30years old, 20-25K
 • Bachelor's degree in Architect or related field
 • At least 1 year experience as building designer

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.