• ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ ดูแล พัฒนา ระบบงานสารสนเทศ
  • ออกแบบและวางโครงสร้างของเว็บไซต์

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

26-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.