• เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
  • สามารถใช้ Java ได้เป็นอย่างดี
  • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Technology ใหม่ๆ
  • ชอบงาน Research & Develop ค้นหา Solution ใหม่ๆ

24-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ ดูแล พัฒนา ระบบงานสารสนเทศ
  • ออกแบบและวางโครงสร้างของเว็บไซต์

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.