• วุฒิปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years of digital marketing experience
 • content management systems and Google Analytics s
 • Good personality and presentation skills

26-Jun-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Web design, graphic design and branding skills
 • Good English communication skills
 • Salary negotiable

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Back-End Development for HRD Solutions
 • Working together with everybody, no hierachy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

23-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience more 1 year
 • A Good Challenge
 • Web/Mobile/UX/UI

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.