• พัฒนาเว็บด้วย HTML,Responsive Design , Javascript
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในงาน User Interface

11 hours ago

 

Applied
  • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน PHP , CSS
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน Workpress , Prestashop

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.