• ใช้โปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกดีไซน์ได้เป็นอย่างดี
  • สื่อสาร (ฟัง พูดอ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
  • ออกแบบโปสเตอร์ เว็บไซต์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.