• ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, web design และสาขาอื่นๆ
 • มีความชำนาญในการจัดวาง Layout ในโปรแกรม InDesign
 • มีความชำนาญในโปรแกรม Adobe Photoshop

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานออกแบบเว็ปไซต์
 • มีประสบการณ์ HTML5, CSS3, Coding
 • งานย่อยต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

 

Applied
 • Print/Web production experience required
 • B.A. in Graphic Design
 • 2-5 years' experience as a graphics/web or digital

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Web Design experience
 • Web Style Guide(WSG) and maintain/develop WSG
 • E-commerce design, BI (Brand Identity) design

23-Feb-17

 

Applied
 • web design
 • graphic design
 • web

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ SEO, Google AD, Facebook Ad
 • สามารถทำงาน Web site ได้
 • ทำงานด้านออกแบบ Graphic ได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศอายุ 20-40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด,คอมพิวเตอร์
 • ความรู้ SEO, Google AD, Facebook Ad

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานออกแบบทั้งสิ่งพิมพ์
 • ออกอาร์ทเวิร์กเพื่องานสิ่งพิมพ์
 • ทำงานตัวอย่างทดลอง / mock up

21-Feb-17

 

Applied
 • งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Are you a front end web design guru?
 • Have you experience managing a small team or more?
 • Role open to local and international applications

09-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.