• เพศชาย/หญิง
  • มีความรู้ด้านสื่อ Social Media
  • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

29-May-17

 

Applied
  • มีความสามารถในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา PHP, Javascript
  • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Website

25-May-17

 

Applied
  • มีความสามารถใช้ photoshop และ Illustrator
  • จัดทำและปรับแต่งภาพด้วยใช้โปรแกรม PhotoShop
  • ออกแบบสื่อ 2 มิติ ประเภท Graphic Design

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.