• มีความสามารถในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา PHP, Javascript
  • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Website

7 hours ago

 

Applied
  • มีความสามารถใช้ photoshop และ Illustrator
  • จัดทำและปรับแต่งภาพด้วยใช้โปรแกรม PhotoShop
  • ออกแบบสื่อ 2 มิติ ประเภท Graphic Design

7 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้าน
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.