• มีความสามารถด้านโซเชียลมีเดียร์
  • ใช้ Word press ปรับปรุงเว็บไซด์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.