• สามารถทำ HTML, CSS, JavaScript/Bootstrap, j Query
  • Photoshop / illustrator / Dreamweaver
  • *ถ้าสามารถเขียน HTML, CSS, j Query จะพิจารณาเป็น

26-May-17

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนการตลาดออนไลน์
  • ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
  • ปวส.ปวช.ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.