• เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรมillustrator,Photoshop,In design,premiere
 • สามารถออกแบบสื่อ Facebook, Website, App, Printing

24-May-17

 

Applied
 • UX - UI Designer, Web Designer
 • Design and deliver Mockup
 • Design and deliver UI interfaces.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Java ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Technology ใหม่ๆ
 • ชอบงาน Research & Develop ค้นหา Solution ใหม่ๆ

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุม website
 • ดุแล Social media
 • จัดทำ SEO

22-May-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้อย่างชำนาญ Photoshop

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.