• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์
  • มีความรู้ด้าน Visual Merchasdising
  • มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้าเสื้อผ้า

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.