• Bachelor's degree or higher in related field.
 • Newly graduates welcome
 • Excellent in spoken and written English is require

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี
 • ออกแบบสถานที่จัดงาน กิจกรรมภายในงาน

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เคยทำงานอีเว้นท์ จะรับพิจารณาพิเศษ
 • เคยมีประสบการณ์ทำงานนอกสถานที่ หรือในห้างมาก่อน

17-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.