• วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์ตลาด,ช่องทางการจัดจำหน่าย,คู่แข่ง
 • วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามที่กำหนด

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Understand Designing and conceptualizing
 • Excellent creativity and innovation abilities
 • Willing to work in fast moving&challenging company

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in design, architecture, civil engineer,art
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Industrial, Graphic, Communication, Exhibit Design
 • Good computer skill in design related programs
 • Creative ideas to enhance brand presentation

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Visual Communication
 • 2 years experience in visual merchandising
 • Have knowledge in Graphic Program, Photoshop

19-Oct-16

 

Applied
 • 2 years of retail visual merchandising experience
 • Degree in a Fashion industry specialty preferred
 • Good health condition and can do Physical work

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.