• งานออกแบบ Booth
  • สามารถใช้โปรแกรม Photo shop / Adobe Illustrator
  • มีความสามารถในการถอดแบบ

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.