• สามารถใช้งานโปรแกรม 3D Max, Photoshop, Illustrator
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัด Display
  • เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดได้

14-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.