• ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สัตวบาล
  • ไปเยี่ยมฟาร์มลูกค้าสุกร

05-Dec-16

 

Applied
  • วางแผนและบริหารจัดการการเลี้ยงสุกร
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้เลี้ยงสุกร
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาสัตวศาสตร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.