• เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์/เทคโนโลยีการผลิต
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.