• มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี****
  • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา

3 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี****
  • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.