• วางแผนและบริหารจัดการการเลี้ยงสุกร
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้เลี้ยงสุกร
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาสัตวศาสตร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.