• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Veterinary Technology Science
 • 1 year experience in the field of laboratory
 • Observe animals for abnormal clinical signs

25-Apr-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Biological Sciences
 • Laboratory or research experience
 • Assist in animal protocol preparation

25-Apr-17

 

Applied
 • Global consumer product leader
 • Innovative and collaborative environment
 • Focus on pet care industry

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor ‘s Degree
 • Animal Science, Feed, Agriculture
 • 15 years experience in Animal Feed

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Veterinary Medicine.
 • Proven technical service management ability
 • Experience to gain clinical trial management

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.