• บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
  • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

25-Jul-17

 

Applied
  • Thai national, aged 30-45 years old
  • Degree or higher in Finance,Statistics,Accounting
  • 5 years in underwriting or pricing

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.