• เพศชาย / หญิง อายุ 37 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการประกันภัย
 • ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาประกันภัย, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 • ประสบการณ์Underwriter Non-Motor อย่างน้อย 5 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • Fix Bonus 2 Months
 • Flexible environment/ working area
 • Attractive salary with full fringe benefits

19 hours ago

 

Applied
 • Have experience in Reinsurance or actuarial
 • Strong analytical skills and detail oriented
 • Experience in life insurance

19 hours ago

 

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in property, casualty or underwriting
 • Fair to good English command
 • Experience in brokers or agencies management

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 5 years of experience in medical underwriting
 • Nursing Science, Medical Technology
 • Problem solving and able to work under presure

19 hours ago

 

Applied
 • Experience in A&H, PA Underwriting
 • Strong background in Group marketing
 • Background in Product innovation and development

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Agency Sales
 • Non-Life Insurance
 • Life Insurance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Motor, Health, Travel and Appliance Insurance
 • Underwriting experience for International Insurer
 • Good English, great mathematics skill & initiative

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mathematics, Statistics
 • Minimum 3 years’ Motor Insurance experience
 • Excellent English communication skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Collect data and conduct a Data Analysis
 • Support the development, implementation
 • Liaise with IT team to ensure collect database

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in insurance or related
 • 5 years of experience in underwriting
 • Underwrite New and renew Business cases

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good coordinate with broker
 • Support Underwrite Department
 • Coordinator between the company and broker.

22-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านรับประกันภัยตั้งแต่ 2 ปี
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • * ด่วนต้องการรับประสบการณ์ด้าน Fire, IAR *

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 3-5 years working experience in underwriting
 • Good computer literacy in Microsoft Office.

22-May-17

 

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide underwriting services for non motor
 • University Graduate in insurance or related fields
 • 3-5 years of experience in insurance fields

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 4 years working experience in insurance business
 • Knowledge, skills and abilities: MS. Excel, Word
 • Good communications and interpersonal skills

19-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged 30-40 years old
 • 5 years’ experience in underwriting and risk
 • Good command of English

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 30-40 years old
 • 3 years of experience in underwriting and risk
 • Coordinating with the underwriting team

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • New graduates are welcome
 • Development opportunities in Insurance Company
 • Pursuing a career in the global insurance industry

19-May-17

 

Applied
 • Manage and lead Claims Department to achieve goals
 • Ensure that claim handlings are correct and proper
 • Identify suspicious, potentially fraudulent claims

18-May-17

 

Applied
 • Male/Female, aged 27 to 40 years old
 • degree or higher in insurance, finance
 • 2-3 years as Underwriter for Property, IAR

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or above in Actuarial
 • At least 2-3 years of insurance experience
 • Good command of English

18-May-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
 • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

18-May-17

 

Applied
 • Underwrite, nursing,claim offier
 • underwriter health, health insurance
 • Medical

18-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Prior background in Insurance Business.
 • Know on risk management and underwriting.
 • Able to deliver superior service.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • BranchManager
 • ดูแลตัวแทนและลูกค้า
 • Service Mind

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Chinese Speaking
 • Welcome new graduate
 • Bachelor’s or Master Degree in any field.

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin
 • At least 1-2 years experience
 • Good command of Spoken and written in English

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.