• เพศ : ชาย , หญิง
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

21-Apr-17

 

Applied
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน หรือการเป็นผู้นำ
  • มีประสบกาณ์ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple (Mac, iPad, iPod)

14-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.