• วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
  • สามารถสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
  • เวลางานที่ยืดหยุ่น

28-Mar-17

THB320 - 564 /hour (negotiable)

Applied
  • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
  • Be able to work under pressure.
  • Have social skill and negotiable skill.

27-Mar-17

 

Applied
  • มีทัศนคติที่่ดีในการทำงานร่วมกับเด็ก
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

23-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.