• เพศชาย-หญิง
  • สอนศิลปะ และ สอนปั้นดินเกาหลีตามหลักสูตรของสถาบัน
  • สามารถสอนเด็กเล็กๆ ได้ และรักเด็ก

19 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • ปริญญาตรี คณะ คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
  • สามารถสอนเด็กเล็กๆ ถึง มัธยมปลายได้ และรักเด็ก

19 hours ago

 

Applied
  • มีวินัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
  • สอนภาษาอังกฤษ
  • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.