• จบการศึกษาป.ตรี ป.โท ด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
  • มีความมั่นใจสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู

01-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • Learning Support Assistant
  • LSA
  • ครูสนับสนุนการสอนเด็กพิเศษ

01-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.