• ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Jul-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี-โทสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • สามารถทำงานฝ่ายผลิตได้

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.