• ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
  • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง
  • กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง

22-Mar-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

17-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.