• จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-Jul-17

 

Applied
  • หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
  • สามารถใช้โปรแกรมระบบสต็อก
  • มีความเป็นผู้นํา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน

24-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.