• อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสร้างทีม

9 hours ago

 

Applied
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การบริหารงานสต๊อกหรือคลังสินค้า
  • สามารถควบคุมวางแผนและออกแบบการทำงานเองได้

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.