• ลงสินค้า ขนสินค้า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่ใช่พนักงานประจำ บริษัทจ้างเป็นครั้งคราว

16 hours ago

 

Applied
 • Good command in English or Chinese
 • More yearly holiday allowance
 • Bonus payout twice a year

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Education: BA/Master degree in Marketing
 • Good communication and Analysis
 • Language: Fluent in Thai and English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age between 30-35 years old.
 • Thai Nationality Only.
 • Good command of spoken and written English.

08-Dec-16

 

Applied
 • Strong command in English and Mandarin
 • Should understand export-related logistics
 • shipping documents

08-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge of Store, Procurement and Logistics
 • Experience in railway business
 • Very good English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการส่งออก (Export)

07-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้ระบบ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสี และโรคลมชัก
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดสะดวก

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป
 • ทนแรงกดดันได้ดี

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านคลังวัตถุดิบ หรือคลังสินค้า

06-Dec-16

 

Applied
 • Good in English
 • Degree in Industrial Engineering
 • Experience in Logistics or Operations optimization

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years in warehouse & logistics
 • Experience in inventory management (IRA)
 • Good Command of computer skill and SAP

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า
 • รับวัตถุดิบ สินค้า และตรวจนับ

05-Dec-16

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการขายเพื่อสร้างอัตราการเติบโตยอดขาย
 • กำกับดูแลแผนงานและบริหารทีมงานขาย
 • เพิ่มขีดความสามารถของทีมงานและพัฒนาระบบงาน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.