• เพศชาย
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • warehouse management
 • Knowledge in ISO and improvement system.
 • Able to communicate in English

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช.

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • At least 5 years, experience
 • Experience in knowledge of Sale , Operation

20-Jul-17

 

Applied
 • Warehouse
 • packing and planning
 • Logistics

19-Jul-17

 

Applied
 • พนักงานดูแลทรัพย์สิน (ส่วนงานคลังสินค้า)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Experience 5 years up
 • Good command of both written & spoken

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Freight Forwarder
 • Transportation, trucks
 • Fleet Management

17-Jul-17

 

Applied
 • SET SALES STRATEGY FOR EXPORT SALES
 • Degree Qualified, MBA will be an advantage
 • PREPARE SALES FORECAST PLAN

17-Jul-17

 

Applied
 • International Company. Multinational Company
 • Engineering/Marketing/Business Admin
 • Computer literacy and good English communication

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old
 • Able to travel extensively
 • Can drive and holding Driving License

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Challenging job
 • Experience in managing a warehouse
 • Team player

13-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

13-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Supply Chain Management, Operations
 • Must possess strong leadership qualities
 • Sourcing of materials

12-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.