• มีประสบการณ์นำเข้าและส่งออก
 • สามารถสื่อภาษาอังกฤษ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Challenging job
 • Experience in managing a warehouse
 • Team player

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bangkadi Industrial Park
 • Bachelor degree in related field
 • experience 7 years up

22-Jun-17

 

Applied
 • SAP background would be advantage
 • Good command of English
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

22-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • degree in Supply Chain Management, Operations
 • 10 years of progressively increasing managerial
 • Must have experience managing in a global

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 time/year
 • Provident Fund start 5.25%,
 • Health insurance (OPD/IPD)

21-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old
 • Able to travel extensively
 • Can drive and holding Driving License

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • International Company. Multinational Company
 • Engineering/Marketing/Business Admin
 • Computer literacy and good English communication

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ตรวจสอบดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Logistics IE or Warehouse
 • 5-10 year experience in inventory control
 • Excellence command in English

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Min.3-5 years Import-Export,BOI
 • Experienced from multinational manufacturing
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

19-Jun-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Min.3 years Warehouse management
 • SAP and Good English
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

19-Jun-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.