• เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

3 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
 • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

26-Oct-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

26-Oct-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • > 5 years in Supplies Chain Planning
 • Been in Healthcare, Personalcare or FMCG Factory
 • Good at Command in English

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าหรือ QC
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานสูง

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality age not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Supply Chain, Economic
 • 2-3 years of working experience in Export and Impo

26-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 year experience in inventory control
 • Excellence command in English
 • Excellence computer literacy

25-Oct-16

 

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Experienced in planning or supply chain
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

25-Oct-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Logistics IE or Warehouse management
 • Experience in inventory control
 • Excellence command in English

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Logistics
 • Warehouse
 • Transportation

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in logistics, supply chain management.
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Logistics or Warehouse.
 • 1-2 year experience in inventory control.
 • Good command in English.

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.