• รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
 • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

09-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

09-Dec-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Supply Chain, Economics
 • 2-3 years of working experience in Export and Impo
 • Good computer skill, Microsoft office especially

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Logistics IE or Warehouse management
 • Experience in inventory control
 • Excellence command in English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Female only, not over 30 years old
 • 2 years of experience in export documentation
 • Good command of both written and spoken English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ดูแลคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้างานหรือในสายงานคลังสินค้
 • วุฒิ การศึกษา ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Officer
 • Purchasing
 • Logistic

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years up experience in electronic field
 • Bachelor degree in Logistics, Import-Export fields
 • Good command of both written and spoken in English

07-Dec-16

 

Applied

Logistics Manager

JAC International

Bangkok Area - Pathumthani

 • Logistics & Warehouse function
 • SAP
 • financial planning and budgeting processes

06-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Degree in Logistics IE or Warehouse management
 • 5-10 year experience in inventory control
 • Excellence command in English

24-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.