• ผู้จัดการร้าน
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in sales and some experience
 • Good communication and presentation skills
 • Self-driven and results-oriented

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านเอกสารต่างๆในการนำเข้าและส่งออก
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน

14 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงิน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Administration, Management
 • 3 years experience in Warehouse Management
 • Need own car & driving license.

29-May-17

 

Applied
 • University degree in any fields.
 • 1 years’ proven experience of operations
 • Good command of spoken and written in Thai & Engli

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ(OM)
 • 1-4 ปี ด้านการวางแผนผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการคำนวณ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Mor 6 (High School Diploma) or Vocational Diploma
 • 3 years’ experience on Crane Operation
 • Required TEPPI Score 30+

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years full time experience as a radio operator
 • Good command of written and spoken English
 • Knowledge of PC applications

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดการงานด้านคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค-ตรวจนับสินค้า
 • ทำรายงานสินค้าคงเหลือ

24-May-17

 

Applied
 • Ability to process customs formalities
 • Data entry, import declaration and export
 • Able to work under pressure

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. - ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงรถหัวลาก รถบัส
 • มีประสบการณ์ ในงานซ่อมบำรุงในเวิร์ค-ช็อป

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.