• ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

16-May-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาการกระจายสินค้า
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร Supply Chain 10 ปี
  • รับผิดชอบการวัด ประเมินและพัฒนาระดับการให้บริการ

11-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.