• อายุระหว่าง 22 – 32 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 32 ปี
 • ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เบิกของ/รับของ/เช็คยอด/ทำรายงานกระทบยอด
 • ปวช./ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ การตลาด
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ28ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องการควบคุมคลังสินค้า รู้ระบบ

15 hours ago

 

Applied
 • ขับรถบริการนายญี่ปุ่น
 • มีประสบการณ์ขับรถ ผู้บริหาร 3-5 ปี
 • ขับรถส่งของ รับของ ตามที่ได้รับมอบหมาย

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย 25-33 ปี
 • การศึกษา ปวช. ช่างยนต์/ช่างกล
 • สามารถรับแรงกดดันในองค์กรได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า จัดเรียงสินคา
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 -30 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานค้าปลีก
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม IE, Supply Chain
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

06-Dec-16

 

Applied
 • Both Thai and English oral and written literacy
 • Knowledge of transport and distribution
 • Safety management skills

06-Dec-16

 

Applied
 • Deliver quality logistics services to customers
 • Dynamic thinking and a positive proactive attitude
 • Safety management skills

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ส่งสินค้า รับเช็ค
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 38 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านสโตร์มากกว่า 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดหาสินค้า นำเข้าจากประเทศจีน
 • ประสานงานการจัดซื้อต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับ-จ่ายสินค้า จัดวางสินค้าเข้าหมวดหมู่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานสโตร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เพศชาย เท่านั้น
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

05-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมปริมาณอะไหล่ในสต๊อค
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • เช็คสต๊อคอะไหล่ทุกสิ้นเดือน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานตามนโยบายบริษัทวางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ควบคุมและดูแลงานภายในสาขา
 • วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องการควบคุมคลังสินค้า รู้ระบบ

25-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.