• จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-Jul-17

 

Applied
  • Min 5yrs working experience of Logistic
  • Knowledge of Seed products
  • Min 5yrs working experience of Warehouse managing

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.