• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การบริหารงานสต๊อกหรือคลังสินค้า
  • สามารถควบคุมวางแผนและออกแบบการทำงานเองได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.