• ตรวจนับ stock ชิ้นส่วนสุกรให้ตรงตามความต้องการ
  • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
  • ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
  • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
  • Thai nationality, aged 40-50 years old
  • Bachelor or master’s degree in Supply Chain
  • 8 years’ experience in Supply Chain Management

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.