• ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • ปวช.สาขาช่างยนต์
  • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.