• ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถดั้มพ์
  • ปวส. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป)
  • ชาย อายุ 21 - 45 ปี

20-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
  • วุฒิ ปวช. (สาขาช่างยนต์, กลโรงงาน, โลหะ เป็นต้น)
  • มีความเขียวชาญ/ชำนาญ ในการใช้เครื่องจักร

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.