• วุฒิการศึกษาอย่างน้อย ม.6
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัดการกับเหตุการณ์
 • มีประสบการณ์ในการนำเข้า/ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • Leader Warehouse
 • driving forklift
 • warehouse and logistics

4 hours ago

 

Applied
 • Customer Service Specialist – Industrial OEM
 • Supply Chain Management.
 • Fluent in English both Oral and Written.

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 -27 ปี
 • สามารถขับรถฟอร์คลิฟท์ได้
 • ดูแลการรับเข้า-เบิกออกของวัตถุดิบและสินค้า

14 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถเรียนรู้งานจากผู้สอนได้ดี
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in logistics or related field.
 • Experiences in warehouse management.
 • Able to communicate in English.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

14 hours ago

 

Applied
 • Male or Female , At least 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Business, Economic
 • 7 years experienced in a Sea Sales business

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แนะนำและจองโรงแรมให้กับลูกค้า
 • ใช้ระบบจองตั๋ว Galileo และ/หรือ Amadues ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการออกตั๋วเครื่องบิน

14 hours ago

 

Applied
 • Speak Chinese
 • Experience in warehouse management
 • Can use program Sap

24-Jun-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Experience 1 years in Japanese interpreter
 • At least 3 years experience in Automotive
 • Japanese at Production line and in meeting

23-Jun-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Industrial Engineer, Logistics Engineer
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Kanban system, Pull production system, Lean

23-Jun-17

 

Applied
 • Information System , IS , SAP, SD ,Sales
 • Distribution) ,PD ,Production Plan,Automotive
 • IT , server, hardware, software,SD, PP, MM , FICO

23-Jun-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • 2– 4 years in Sales Logistics provider /Freight
 • Fluent in both Thai and English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ระดับการศึกษาปวสขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน2ปีขึ้นไป

23-Jun-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • Bachelor or higher in Business Administration
 • Marketing or other in Technical fields.
 • -

23-Jun-17

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs, Analyst, Customer Service, Export Import
 • Sales, Sales Support, Key Account, Commercial, CRM

23-Jun-17

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs, business development, Export, Import
 • Sales, Sales Support, Key Account, Telesales, CRM

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Logistics, Supply Chain, Business
 • 5 years experience in Import, Export or Shipping
 • Knowledge in BOI, import-export regulations

23-Jun-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in any field
 • Experience in Experience in material planning
 • Must be able to use SAP and can speak English

22-Jun-17

 

Applied
 • Age 25-35 years old, Bachelor's Degree
 • Jewelry experience
 • Able to work full time in Chonburi.

22-Jun-17

 

Applied
 • Import Duty Refunds
 • At least 1 year experience in import duty refunds
 • Age between 30 – 40 years old

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in logistics management
 • Minimum 2-5 years experiences
 • Experience in warehouse and inventory control

22-Jun-17

 

Applied
 • Experience in logistic, transportation, trucking.
 • Oversee the overall transport management.
 • Plan, direct, contribute, and coordinate transport

22-Jun-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in Order Management, Productio
 • Excellent communication
 • Strong of Order fulfillment & Customer service

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Multinational Specialty Chemical Manufacturer
 • Full Responsibility for Supply Chain Function
 • Drive real business change

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Thai National, female, 30-35
 • More than 3 years experience is must for BOI
 • Good English language skills

22-Jun-17

 

Applied
 • Transportation management
 • Trailer
 • Transport strategies

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับลูกค้าได้
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-35
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s Degree in any related
 • 7-10 Years working experience in Supply Chain
 • Strong leadership, problem-solving

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only, 30~40 years old
 • Communicative English
 • Experience in operation of warehouse

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Administration, Logistics
 • At least 3 years experience
 • Strong computer literacy in Microsoft Office

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • Experienced in freight forwarding and logistics
 • Sales or/and customer service experience
 • Good command of Business English

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Have working experience on ERP systems
 • Have experience in BaaN system will be advantage

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age over 21 years old
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Experience in vehicle manufacturing

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 years old up
 • Bachelor degree in Engineering
 • New graduates are welcome

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 + years of experience in demand and supply chain
 • Maintain stock levels and replenish if levels
 • Keep record of orders received.

21-Jun-17

 

Applied
 • Male/ Female Age over 22 Years old
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Computer Skill Necessary

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 years old up
 • 1-3 years up relevant experience
 • Fresh graduates are welcome

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male. Age 35 - 40 years old
 • Experience in QA Management skill at least 4 years
 • Driving license

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible in inventory analysis, Control
 • 1-3 years up relevant experience
 • Age 22-27 years old up

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • BOI Import-Export / Customer Services/ Air freight
 • Energetic, independant and self-motivated
 • Planning, analytical & communication skills

21-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female , 24 - 38 years old.
 • Bachelor’s Degree in Business, Economic
 • At least 1 years experienced in a Sales position

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Negotiation skills
 • Purchasing of components international and domesti
 • Good command of the English language

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รักในการบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมาย

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.