• Thai nationality, Male only, over 30 years old
 • 8 years experience of customs clearance officer
 • Laem Chabang, 30-40K, HS code, Tariff

19 hours ago

 

Applied
 • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
 • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 18 - 35 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

14-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

13-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.