• เพศหญิง/ชาย วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป อายุ 30-40ปี
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้อย่างดีเยี่ยม
  • มีประสบการณ์ทำงานในส่วนของ BOI Import&Export

23-Jun-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-Jun-17

 

Applied
  • BOI
  • Import
  • Logistics

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.