• ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Global healthcare manufacturing company
 • Great opportunity to work with regional team
 • Experience in Healthcare industry

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Proficient in English.
 • 2 years experiences in Logistics or SAP system

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in people management from top to down
 • At lease 8 years Warehouse management
 • Excellence in communication both Thai and English

14 hours ago

 

Applied
 • รับใบสั่งซื้อ (Order) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานคลังสินค้า
 • สามารถขับรถโฟคลิฟต์ได้

20 hours ago

 

Applied
 • จัดสินค้า ตรวจนับเช็คสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA/BS Degree plus a higher degree
 • 10 years working experience in Sales Distribution
 • Knowledge of: Sales Distribution & Logistics

20 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, male or female
 • Bachelor degree in any related field
 • Good command of English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Free Zone, Suvannabhumi Airport
 • Paperless, custom tariff and custom clearance

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

20 hours ago

 

Applied
 • 1 yr+ experience in Sales coordinator/ Sales Admin
 • Skills in Logistic/Import/Export will be a plus
 • Excellent Command of English

20 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Food and agricultural products manufacturer
 • Meritocratic & collaborative working culture
 • Excellent training & development

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age above 35 years old
 • Bachelor's or Master’s degree in Business Admin
 • 7 years of experience at a management level

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 32-40 years old
 • Degree or Master’s degree in Supply Chain
 • Strong in strategic planning and people management

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Covering Bangkok and Eastern Seaboard
 • Minimum 10 years experience in Automotive Sales
 • Own Transport Required

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

20 hours ago

 

Applied
 • Min.8 years in Logistic Sales
 • Good English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

20 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 15+ years end to end supply chain experience
 • Strategic thinking ability; always seeking areas
 • Strong written and verbal communication

20 hours ago

 

Applied
 • Male or Female with experiences in shipping
 • Sales-oriented with operational conscious
 • Self-confident with positive attitude

20 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experiences in customs & shipping
 • Experiences in checking tariff of import-export
 • Good knowledge of import-export fields

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Bachelor or Master's Degree in any field
 • Prior SAP "by-design" or similar MRP planning

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelors in BBA, BA, IBM
 • Exp. in International trade will be advantaged
 • Good communication in English with TOEIC > 550

20 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality with age between 23-28 years old
 • Good command of English and PC computer skills
 • Excellent telephone and communication skills

20 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, Bachelor's Degree
 • Good command of English
 • Work at Free Zone, Suvannabhumi Airport

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิไม่สำคัญ เราดูที่ความสามารถเป็นหลัก
 • ไม่จำกัดอายุ เพศ ทำงานอิสระได้ทุกพื้นที่
 • อยากได้ผู้ที่มีความมุ่งมั่น พร้อมเริ่มงานได้เลย

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สร้างรายได้ที่ดี
 • ตารางทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เริ่มต้นได้ง่ายๆ

20 hours ago

 

Applied
 • Managing supplier performance & relationship
 • Experience in commercial buying and trade planning
 • Willing to travel in Asia occasionally if needed

25-Jul-17

 

Applied
 • Fast growing start-up company
 • Excellent development opportunity
 • Fast-paced, inclusive working environment

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Achieve the sales target specified by the computer
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • At least 5-15years of experience store operation

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศ/ชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

25-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female with experiences in shipping
 • Strong Customer Service mind
 • Sales-oriented with operational conscious

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

25-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge of QA Management
 • Experience in cold chain products
 • Support redressing team

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Logistics
 • At least 5 years of experience in a relevant
 • Basic knowledge of SAP

25-Jul-17

 

Applied
 • Blocked stock to Supply Chain Manager.
 • Evaluation of the daily activities of logistics
 • Good command of PC knowledge

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage the warehouse on and Day to Day basis
 • 7 years’ experience in warehouse inventory storage
 • Manage and control the warehouse

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Prefer experience in logistic company
 • Delivery control,Support Admin duty
 • Prefer experience in logistic company

25-Jul-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัย์ อดทน
 • ต้องการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย2 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัย์ อดทน
 • ต้องการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย2 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • ฝ่ายบัญชีหรือบัญชีสรรพากร
 • ตรวจสอบ ดูแลด้านลูกหนี้ /เจ้าหนี้ งานวางบิล
 • จบด้านบัญชีมาโดยตรง สามาถลงบัญชีได้

25-Jul-17

 

Applied
 • 5 years experienced
 • Bachelor or Master degree in financial management
 • Skilled in: Financial Planning and Strategy

25-Jul-17

Above THB160k /month (includes high commission)

Applied
 • Be familiar with Offshore Platform and subsea
 • Minimum 12 year experiences in upstream oil
 • Have experiences in developing of standard

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Nationality and Age Thai nationality, 30-40 years
 • 7 – 15 years of applicable business development
 • Solid knowledge of Supply Chain Planning

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Supply chain management
 • DC & warehouse operation
 • Distributor experience

25-Jul-17

 

Applied
 • 5 years in Operations & Supply Chain Management
 • Strong in Process Improvement & Team Management
 • Good Communication both in Thai and English

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.