• ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นดี
 • พิมพ์ดีดภาษาญี่ปุ่นได้

5 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in No.1 special steel
 • Able to contribute many kinds of industry
 • Able to work in a homelike atmosphere

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Good command in English
 • Living nearby company will advantage.

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female, age 24-40 years old
 • Bachelor's degree in any related field.
 • At least 2 years experience in related field.

21-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23-30
 • Bachelor’s Degree in Logistic or any related field
 • 1-3 years’ experience in Logistics

20-Mar-17

 

Applied
 • Documentations and invoicing process.
 • Average command in Japanese/English
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2 up

20-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in Japanese/English
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2

17-Mar-17

 

Applied
 • Sales Assistance (Quotation)
 • Customer Service
 • Japanese Language Proficiency Test at level N3

17-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.