• ม.6 ขึ้นไป - ปริญญาตรี
 • เป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • สามารถ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาจีนได้

4 hours ago

 

Applied
 • Coordinate between Thai and Japanese side
 • Translate document.
 • Interpreter Customer Audit.

27-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 24-35 years old.
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2 N1
 • Welcome new graduated

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขาย
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น
 • ชอบติดต่อประสานงาน

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.