• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • สามารถพูดภาษาจีนได้คล่อง
  • ปริญญาตรี

20-Jun-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 25 ปี บริบูรณ์
  • เกณฑ์ทหารแล้ว
  • จบ ปริญญาตรี

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.