• สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้
  • เป็นล่ามช่วยสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนจีน
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

22-Jun-17

 

Applied
  • Bachelor degree in Chinese, or any field
  • Good command of Chinese language
  • Can use MS Office such as Excel, Word, Powerpoint

21-Jun-17

 

Applied
  • Project coordinator support Japanese Management
  • Japaneses speaker , Must passed JLPT at least N2
  • Bangkadi Industrial area, Pathumthani

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.