• แปลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 • แปลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ระดับ N1,N2

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
 • ติดต่อสื่อสารประสานงานภายในและนอกองค์กร

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย, ไทย-จีน
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • แปลในที่ประชุม

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือกรณีศึกษาที่ต่างประเทศ
 • ผ่านการทดสอบได้ระดับ N2 ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาญี่ปุ่นได้ดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Able to work in the company listed with first
 • Able to make a deal with the general contractor
 • Able to work in the company which increase sales

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female,Thai nationality,Age 25-35
 • Bachelor Degree in Japanese major
 • Have JLPT test is an advantage

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ21-30ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

16 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้
 • สามารถไปทำงานที่่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีได้

16 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้
 • สามารถไปทำงานที่่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีได้

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-35 years old
 • Bachelor’s degree in Arts with Japanese as major
 • 0-3 years’ experience in interpreter role

16 hours ago

 

Applied
 • Secretary or Administor
 • English proficiency certificate like TOEIC
 • Oil & Gas Project

20-Oct-16

 

Applied
 • University degree in Japanese or English
 • 5-10 years leading people or management.
 • 3-5 years of working experience

20-Oct-16

 

Applied
 • Translate from Japanese into Thai
 • 3 years experience
 • Bachelor's degree in Japanese Language

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

20-Oct-16

 

Applied
 • ภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 • หาก N3 ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์แปลในส่วนงาน Admin และ Production

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female , age 23-35years
 • Bachelor's degree in any related field
 • Good interpersonal and Communication skills

20-Oct-16

 

Applied
 • Japanese language N2-N1
 • Interpreter
 • Automotive

20-Oct-16

 

Applied
 • work in company of world's 3rd largest steel
 • use language skill (Japanese) for the company
 • knowledge about mechanical and electrical engineer

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Japanese or related fields
 • Male / Female 21-35 years
 • Excellent in Japanese (Listening,Reading,Speaking)

20-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 4- 5mths, Health Insurance, Free Meal,
 • Manufacturing of Automotive Battery
 • 2 - 5yrs exp of Japanese Interpreter

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นด้านภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนได้ในระดับ N3 หรือ N2

19-Oct-16

 

Applied
 • Translate between Japanese and Thai
 • Age 28 years - 39 years
 • Bachelor degree in Japanese language

19-Oct-16

 

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

19-Oct-16

 

Applied
 • Female / Age not over 32 Years Old
 • Degree in Arts, Humanities in Japanese Major
 • Able to speak Japanese Level N2

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถทำงานที่ปราจีนบุรีได้

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถทำงานที่ปราจีนบุรีได้

19-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age does not matter
 • N2 or N1 Japanese certification
 • Experience in interpreting between Japanese & Thai

19-Oct-16

 

Applied
 • 0-5 years work experience Japanese Coordinator.
 • Japanese Interpreter.
 • Good command in Japanese (N1-N2)

19-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female Bachelor's degree in related field.
 • Minimum 7 years experience.
 • Good communication in English and Chinese.

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • Practical in Japanese and English language
 • Have driving license

19-Oct-16

 

Applied
 • 1 - 8 years’ experience as Japanese Interpreter
 • Good or Fluent command in Japanese language N3-N1
 • Up Country - Prachin Buri

19-Oct-16

 

Applied
 • Good written and spoken Japanese.
 • Experience in production line and Certificate Jap.
 • Has translated the conversation Translation in 4-5

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Japanese or related field.
 • Male age 25-35 years old.
 • Good command both in Japanese and English.

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-16

 

Applied
 • แปลเอกสารไทยจีน-จีนไทย
 • เป็นล่ามสนทนาสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

18-Oct-16

 

Applied
 • แปลเอกสารไทยจีน-จีนไทย
 • เป็นล่ามสนทนาสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์และรถยนต์ของตัวเอง
 • มีประสบการณ์ในงานประสานงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี

18-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female ,Age 25 year up
 • Bachelor's Degree in Korea Language
 • At least 1 Year experience in Interpreter

18-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female ,Age 25 year up
 • Bachelor's Degree in Korea Language
 • At least 1 Year experience in Interpreter

18-Oct-16

 

Applied
 • Interpreter between Korea and Thai staff
 • 0-3 Years’ experience in interpreter role.
 • Support production line.

18-Oct-16

 

Applied
 • Interpreter between Korea and Thai staff
 • 0-3 Years’ experience in interpreter role.
 • Support production line.

18-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Female age 25-30 years old
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2 up
 • At least 2 years experience in related field.

18-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Japanese Language (N2 or above)
 • 3 years’ experience in Translator

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ หากมีประสบการณ์ ด้านภาษาเกาหลี
 • ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ สายภาษาเกาหลี

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.