• เพศหญิง/ชาย , อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยว
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 (JLPT 1)

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Interpreting from Thai to Japanese and vice versa
 • Srong English and Japanese (JLPT N2 or up)
 • At least 1 year experience in interpreter

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-50 years old
 • To translate document from Japanese to Thai
 • To handle general affair work

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Traslating Thai staff and Japanese management
 • 3-5 years experience in Coordinator or Interpreter
 • Japanese (JLPT N1, N2, N3)

24-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ความรู้ภาษาจีนกลาง(ผ่านการสอบวัดระดับ HSK Level 5)
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.