• เพศหญิง/ชาย , อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยว
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 (JLPT 1)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 5mths, Transportation, Provident Fund
 • Established Automotive Parts Manufacturing
 • Experience in Japanese Interpreter is Preferable

27-May-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 28 – 40 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • Japanese interpreter not less than 2 years

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ความรู้ภาษาจีนกลาง(ผ่านการสอบวัดระดับ HSK Level 5)
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese speaking
 • Japanese Coordinator
 • 0-3 years experience in Japanese coordinator

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 24-30 years old
 • degree in Japanese or any related fields
 • Japanese speaker (N2)

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.