• เป็นล่ามแปลภาษาไทย-จีนให้แก่ฝ่ายการตลาด
  • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.