• เพศชาย หญิง อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ศิลปศาสตร
  • ถ้าสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
  • Japanese Interpreter
  • Salary 50K
  • Nakhon Pathom

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.