• เพศชาย-หญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพดีและมีใจรักการบริการ
  • เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงกับการบริหารธุรกิจ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.