• ดูแลงานฝ่ายบุคคลทั้งหมดของบริษัท
  • เพศ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านฝ่ายบุคคล

5 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

27-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.