• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

6 hours ago

 

Applied
  • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  • ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
  • จัดการและดูแลการอบรม On the job training

30-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.