• มีทักษะการในการพูดและการสื่อสารดี
  • ควบคุมรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามกำหนด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

1 hour ago

 

Applied
  • Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.