• ปริญญาตรีขึ้นไปด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการฝึกอบรมกลุ่มบุคลากร

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in HRM, HRD,
 • 5 years in HR field
 • Strong knowledge of Modern HR Management

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in HR, OD, Psycology
 • Experiences in implement HR Process
 • Excellent communication and influencing skills

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานการจัดฝึกอบรมสำหรับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานประสานงาน, เลขานุการ

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.