• จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์แผนไทย
  • สามารถวางแผนงานการฝึกอบรม และ จัดการฝึกอบรม
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

5 hours ago

 

Applied
  • จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์แผนไทย
  • สามารถวางแผนงานการฝึกอบรม และ จัดการฝึกอบรม
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.